Regulamin

Regulamin

1. Operatorem serwisu nauka.dobrepytania.pl jest:

P.P.W. ASGRAF

26-500 Szydłowiec

Szydłówek 15A

NIP 799-169-30-99

2. Materiały zawarte w serwisie nauka.dobrepytania.pl są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Z chwilą pierwszego użycia kodu dostępu Użytkownik akceptuje niniejszy regulamin.

4. Kod dostępu może być używany wyłącznie przez jedną osobę. W jednym czasie kod może być używany tylko na jednym urządzeniu.

5. Operator zastrzega sobie możliwość tworzenia zmian w regulaminie.